Általános Felhasználási Feltételek

Az www.manesz.hu honlap (honlap) használatával, és vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével Ön Felhasználóvá válik és mint Felhasználónak az általános felhasználási feltételek elfogadása kötelező.

A honlap, egy apróhirdetési oldal, ahol Felhasználók hirdetései jelennek meg. A hirdetés a Hirdető által meghatározott állapotban kerül közzétételre, így felelősséget nem vállalunk a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ha szabálytalan hirdetést talál, kérjük, jelezze felénk, hogy intézkedni tudjunk annak törléséről.

A honlap használata korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

A honlapon Felhasználói fiókot akkor szükséges regisztrálnia, ha a honlapon belül üzenetet szeretne küldeni egy másik Felhasználónak (Hirdetőnek), vagy ha hirdetést szeretne feladni, kezelni illetve a Hirdetők elérhetőségeit szeretné megtudni. Regisztráció esetén az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint az adatvédelmi előírások betartása mellett kezeljük adatait. A regisztrációkor kizárólag valós adat adható meg. Regisztrálni és hirdetést feladni csak magánszemély jogosult (gazdálkodó szervezet nem). A regisztráció korhatárhoz és vagy olyan feltételhez kötött, mint cselekvőképesség, képviselet, stb. a részletes feltételek szerint.

A feladható hirdetések szabályainak meghatározásakor azt tartottuk szem előtt, hogy a hirdetés elsősorban legyen jogszerű és mindezek mellett ne sértse a Látogatók vagy az Üzemeltető érdekeit - így a hirdetés a rovathoz tartozzon, ne legyen se duplikált, se megtévesztő, se hiányos tartalmú, a képek ne tartalmazzák más hirdetési portálok vízjelét stb.. Ha egy Felhasználó szabálysértően, főképp ha jogszabálysértően hirdet, illetőleg a hirdetéssel más megtévesztését célozza, azért értelemszerűen egyedül a Felhasználó felelős, továbbá a szabálytalanul hirdető Felhasználó hirdetését törölhetjük vagy a Felhasználót kizárhatjuk a szolgáltatásból.

A hirdetés feladásával természetszerűen vele jár, hogy a hirdetést kezelnie kell, így ha a hirdetés aktualitását vesztette, úgy a hirdetést törölni kell, vagy ha az árban illetve egyéb lényeges feltételben változás történt a hirdetést ennek megfelelően módosítani kell.

 

I. Hatálya és módosítása

Jelen általános felhasználási feltétel (továbbiakban ÁSZF, vagy szabályzat) kiterjed a Manópiac Kft. /Cg. 01-09-304360, 1149 Budapest, Fráter György tér 9. 1/3./ (továbbiakban Szolgáltató vagy Üzemeltető) Szolgáltatóra és a Szolgáltató által üzemeltetett www.manesz.hu (továbbiakban honlap) felhasználójára (továbbiakban Felhasználó).

Felhasználó, aki a honlapot és vagy a honlapon elérhető szolgáltatást használja.

Felhasználó a honlap meglátogatásával, vagy a honlap szolgáltatásainak igénybevételével elfogadja a jelen felhasználási feltételeket-

Jelen szabályzat irányadó minden olyan jogviszonyra, mely a szabályzat kihirdetésének napján vagy azt követően - a szabályzat módosításáig vagy törléséig – jön létre.

Jelen szabályzat vonatkozik a szabályzat kihirdetésének napját megelőzően létrejött jogviszonyokra nézve oly módon, hogy (1) a Felhasználók a jelen szabályzat rendelkezéseit az egyes szolgáltatások igénybevételével, vagy meghosszabbításával egyidejűleg elfogadják, vagy (2) a szabályzat módosításáról szóló felhasználói értesítést követő harminc nap után a korábbi szabályzatban kikötött egyoldalú módosítás szerint jelen szabályzat lép életbe.

A felhasználási feltételek változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja. Ha a felhasználási feltételek változtatásával a Felhasználó nem ért egyet, a szerződését felmondhatja.

 

II. Általános rendelkezés

1. A honlapot kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni a jogszabályok betartásával, így különösen, de nem kizárólagosan:

1.1. a honlap Üzemeltetőjének és/vagy mások szerzői jogait tiszteletben kell tartani (pl. az Üzemeltető vagy Hirdető-Felhasználó képeit ne használja fel saját üzleti célra);

1.2. a hirdetésekben szereplő elérhetőségi adatok (pl. telefonszámok) kizárólag a hirdető kapcsolati adatainak publikálási céljával összeegyeztethető kapcsolatfelvétel céljából jegyezhető-, vagy kereshető fel (pl. tilos telefonszámokat gyűjteni olyan üzleti megkeresés céljából, mely üzleti ajánlat kérése a hirdetésben nem szerepelt.)

2. Gazdálkodó szervezetek a honlapra nem regisztrálhatnak. A honlapon történő regisztráció során a Felhasználó csak magánszemély lehet, aki kizárólag a saját tulajdonában lévő termékeit hirdetheti. A honlapon történő regisztrációval a Felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációkor megadott adatok a saját adatai. A regisztrációkor az alábbi adatok megadása szükséges: Publikus név (az oldalon megjelenő hirdető neve); Telefonszám; E-mail cím; Jelszó. A regisztráció véglegesítéséhez a fiókot meg kell erősíteni a megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben található linkre kattintva (igazolva ezzel, hogy a regisztráló egyben a postafiók kezelője) illetve a telefonszámra érkező sms-ben lévő kódot az oldalon meg kell adni (ezzel igazolva, hogy a regisztráló egyben a telefonszám tulajdonosa). A megadott adatokat Üzemeltető az adatvédelmi szabályzat szerint kezeli. Ha a regisztrációkor megadott adatokban változás történt (pl. telefonszám megváltozott) a regisztrált adatokat módosítani kell. A regisztrációkor megadott e-mail címre Üzemeltető a megrendelt szolgáltatással összefüggő leveleket küldhet, így különösen értesítéseket statisztikákról, szolgáltatás lejáratáról vagy meghosszabbításáról, más felhasználóktól érkező üzenetekről, esetleges díjváltozásokról, és a szolgáltatással összefüggő egyéb információkról. Eltérő megállapodás hiányában egy Felhasználó csak egy fiókot regisztrálhat. Eltérő megállapodás: ha Üzemeltető előzetesen engedélyezi több fiók regisztrációját.

4. A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a honlapon belül a Felhasználók egymással üzenetet válthatnak az 1. pont betartásával, külön is kiemelve, hogy az üzenetküldő csak – az 1.2 ponttal összhangban -  kéretlen reklámtól-, zaklatás célzattól- és egyéb nem kívánatos szövegtől mentes szöveges üzenetet küldhet.

5. Felhasználónak minden esetben joga van – és kérjük is -, hogy a honlap Üzemeltetőjének jelezze, ha a honlapon olyan hirdetés (tartalom) található, mely jogszabálysértő, megtévesztő, más jogait sérti, vagy egyéb más okból a tartalom eltávolítása indokolt lehet. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Látogatói panasz kapcsán azokat a hirdetéseket törölje, melynek törlésére igazolt vagy valószínűsített indoka fennáll, míg a nem igazolt visszajelzéseket elutasítsa, vagy a Felhasználói panasz kapcsán bizonyítékot kérjen.

6. A regisztrált szolgáltatások körébe tartozóan a Felhasználók hirdetéseket adhatnak fel és kezelhetnek. Felhasználó a hirdetés feladásával kijelenti, hogy a hirdetés megfelel a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek.

 

III. Hirdetés feladás – kezelés

1. Felhasználó csak olyan hirdetést adhat fel, mely hirdetés

1.1  a jogszabályoknak megfelel és

1.2 a rovatnak megfelelő és

1.3 a hirdető valós kapcsolati adatainak feltüntetése mellett a hirdetés szövege valós - tartalmában pedig elégséges – információkat tartalmaz és

1.4 feladója a saját nevében jár el, vagy arra meghatalmazott és

1.5 a 2. pont szerint sem tiltott.

2. Tilos - az alábbi alpontok bármelyikének megfelelő - olyan hirdetés feladása, mely hirdetés:

2.1 jogszabálysértő vagy

2.2 mások jogait sérti vagy

2.3 nem a rovathoz tartozik vagy

2.4 spam illetve duplikált (többször feladott) hirdetésnek minősül vagy

2.5 nem magyar nyelvű illetve gépi fordítással készült – ideértve a nagymértékben nyelvtani helyesírásokat tartalmazó szöveget is -, vagy

2.6 melynek szövege másokat megbotránkoztat, vagy

2.7 megtévesztő, vagy

2.8 hiányos tartalmú, vagy

2.9 külföldi oldalakról rendelt termékeket haszonnal továbbértékesít, vagy

2.10  az Üzemeltető érdekeivel nem összeegyeztethető (pl. más hirdetési oldal reklámozása), illetőleg az üzemeletető vagy üzleti partnerinek vagy a honlap látogatóinak jogos érdekeit sérti vagy

2.11 hirdetéshez mellékelt kép(ek) vonatkozásában az alábbiak legalább egyike fennáll:

2.11.1 jogszabálysértő (ide értve a szerzői jogok megsértését is) vagy

2.11.2 más hirdetési portál(ok) vízjelét tartalmazza, vagy

2.11.3 megtévesztő vagy

2.11.4 megbotránkoztató vagy

2.11.5 kiemelt hatást keltő vagy

2.11.6 nem a rovatnak megfelelő vagy

2.11.7 korhatáros tartalmú vagy

2.11.8 csak katalógusképet tartalmaz, saját képet nem készített a Hirdető a termékről

3. Felhasználó köteles a feladott hirdetések tartalmát aktualizálni, így ha a hirdetés lejárata előtt a hirdetés aktualitását vesztette úgy a hirdetést feladó Felhasználónak a hirdetését törölnie kell, ha pedig a hirdetés feladásakor megadott árban vagy más lényeges információban változás történt, úgy a változásnak megfelelően a hirdetést módosítania kell.

4. Felhasználó a hirdetés feladásával elfogadja, hogy az általa feltöltött hirdetés (tartalom) és kép a biztonságos üzemeltetés érdekében sokszorosítható (biztonsági mentések készítése), továbbá a tartalom és kép vagy átdolgozott kép a hirdetés népszerűsítése céljából más helyeken megjelenhet - pl. közösségi oldalakon, keresőoldalakon, gyűjtőoldalakon, stb..

 

IV. Hirdetés megjelenése, kizárása

1. Felhasználó elfogadja, hogy a feladott hirdetések honlapon történő megjelenésének helyét és azok sorrendjét befolyásolja, hogy a hirdetés feladás napja és a hirdetés megjelenítésének napja között eltelt idő (dátum szerinti rendezés) továbbá a kiválasztott rovat és vagy a tartalom relevanciája (ajánlásunk szerinti rendezés algoritmus szerint).

2. Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a látogatók visszajelzése alapján - ideértve például a hirdetés megjelenésének és kattintásának arányából algoritmus szerint következtetett hirdetési relevanciát is - vagy más okok – a hirdetés tartalma, ideje stb. – miatt a hirdetést hátrébb sorolja, vagy egyes keresési eredményekből kizárja.

3. A felhasználási szabályok megszegése esetén Üzemeltető jogosult a hirdetést (tartalmat) elérhetetlenné tenni a hirdetés inaktiválással vagy töröléssel, továbbá a Hirdető-Felhasználót a szolgáltatásból kizárni (felhasználói fiók inaktiválása vagy törlése).

 

V. Árak

1. A hirdetés feladásának árát jelen felhasználási feltételek mellékletét képező díjtáblázat tartalmazza.

2. Üzemeltető az árváltoztatás jogát fenntartja. Az árváltoztatás nem érinti a már megrendelt és kifizetett szolgáltatásokat. Eltérő megállapodás esetén az eltérő megállapodásban foglaltak az irányadók.

3. A kereskedések (ideértve szolgáltatók, webáruházak, és valamennyi üzletszerű hirdetőt) a magánszemélyektől eltérő díjszabással vehetik csak igénybe a szolgáltatást, melyek árát szintén a mellékletet képező díjtáblázat tartalmaz.

 

VI. Bónusz nap

1. Bónusz nap: a Felhasználó az olyan általa kiküldött meghívó után ahol a meghívóban található linkre kattintva a meghívott regisztrál az oldalon, bónusz napot kap.

2. Az egy meghívó után kapott bónusz napok számát a díjtáblázat tartalmazza.

3. A kapott bónusznapok automatikusan beváltásra kerülnek oly módon, hogy az érvényes előfizetés hosszát automatikusan megnövelik a kapott napok számával. Érvényes előfizetés nélkül a Felhasználó jogosulttá válik hirdetést feladni a kapott napok lejártáig.

4. A bónusz nap készpénzre nem váltható (elállás esetén sem).

 

VII. Mentett keresés

Mentett keresés: regisztrációval ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás, melynek lényege: a Felhasználó által keresett hirdetések feladásáról a honlap értesítést küld a Felhasználó által megadott - és megerősített, azaz igazoltan általa kezelt - e-mail címre. A mentett keresés szolgáltatás lemondható a saját fiókban a mentett keresés törlésével.

 

VIII. Moderáláshoz fűződő jogok

1. Ha Üzemeltető tudomására jut, hogy a Felhasználó által közzétett hirdetés, tartalom jogellenes, vagy a felhasználási feltételeket sérti, úgy Üzemeltető a tartalom törléséről gondoskodik. Üzemeltetőt, ezen jogainak gyakorlásában semmi nem korlátozhatja.

2. Üzemeltető a Felhasználók által feladott hirdetéseket-, a honlapon közölt tartalmakat-, üzenetváltásokat jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

3. Üzemeltető fenntartja a mérlegelési jogot, hogy a hirdetés megfelelőségét megítélje, a nem megfelelő hirdetéseket törölje.

4. Üzemeltető jogosult azon Felhasználókat a szolgáltatásból részben, vagy teljesen kizárni, akik a felhasználási feltételeket megsértették.

 

IX. Felelősség

1. A honlapot mindenki saját felelősségére használja, különösképpen, de nem kizárólagosan:

2. A Felhasználó által közölt információk valódiságáért a Felhasználó tartozik felelősséggel.

3. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: a honlapon megtalálható hirdetések tartalma a hirdetés feladója által meghatározott adott állapotban kerül közzétételre („AS IS”), így az Üzemeltető semmiféle felelőséget nem vállal a közzétett hirdetésekre vonatkozóan. Ennek következtében különösen, de nem kizárólagosan: a hirdetés pontossága, valódisága, és vagy a hirdetésben tett felhívásból, ajánlatból eredően létrejött vagy éppen létre nem jött szerződések okozta károkra, elmaradt hasznokra, vagy bármilyen más jogcímen fennálló követelések megtérítésére Üzemeltető nem kötelezhető.

4. A 2. pontban foglaltakkal összhangban: ha a Felhasználó által a honlapra feltöltött tartalom (képek, szövegek) mások szerzői jogait sértené, úgy azért egyedül Felhasználó köteles felelni.  Felhasználó egyedüli felelőssége kiterjed arra az esetre is, ha az Üzemeltető felhívására vagy felhívása ellenére a III. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint más oldalra (Pl. Google, Facebook, RSS hírolvasó oldal, stb.) kikerült tartalom vonatkozásában merül fel a jogvita. Jelen szabályozásból értelemszerűen következik, hogy Üzemeltetővel szemben a Felhasználó saját szerzői jogainak megsértésére nem hivatkozhat, illetőleg szerzői jogdíjat nem követelhet azon az alapon, hogy az Üzemeltető a szolgáltatás teljesítésével összefüggésben a III. fejezet 4. pontjában részletezettek szerint a tartalmat felhasználta.

5. Üzemeltető minden tőle telhetőt megtesz a folyamatos rendelkezésre állás érdekében, azzal, ha a rendszer meghibásodása, fejlesztése vagy egyéb más nem vis-maior ok miatt ha a szolgáltatást huzamosabb ideig nem lehet elérni, úgy a Felhasználó kérheti a befizetett hirdetési díj időarányos megtérítését (díjvisszafizetés), de egyéb – elmaradt haszon stb. - jogcímen fennálló követelés teljesítésére az Üzemeltető nem kötelezhető. Ha a szolgáltatás kimaradása miatti díjvisszafizetés összege az egyezer forintot nem éri el, úgy a szolgáltatás időarányos meghosszabbításaként is kompenzálhat az Üzemeltető.

6. Ha Üzemeltető a moderáláshoz fűződő jogainak gyakorlása során hirdetést töröl, a hirdető Felhasználó a befizetett hirdetési díjakon felül más egyéb jogcímen (elmaradt haszon, stb.) fennálló követelésének megtérítésére az Üzemeltetőt nem kötelezheti.

 

X. Elállási felmondási jog

1. Felhasználó bármikor kérheti fiókjának megszüntetését.

Szerződés megszüntetése, felmondása, szolgáltatás törlése esetén, Üzemeltető nem köteles azon szolgáltatás ellenértékének visszatérítésére, mely teljesítését már megkezdte.

2. Hirdetés feladás szolgáltatás megrendelése esetén (bankkártyás fizetéssel vagy a bónusz napok beváltással) a Felhasználó (Fogyasztó) azt állítja be (arra tesz nyilatkozatot), hogy a szolgáltatás azonnal legyen aktív, így ezen szolgáltatások tekintetébe a Fogyasztót elállási jog nem illeti meg, de felmondási jog megilleti. [45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 20. § továbbá 13. § vagy a 19. §]

3. Egyéb esetben a 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet értelmében üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződések szabályai szerint a fogyasztót 14 napos elállási vagy felmondási jog illeti meg a 20. § (2) bekezdése szerint. Elállási jog nem, de felmondás jog megilleti a fogyasztót, ha a fogyasztó arra vonatkozó kérést tett, hogy a vállalkozás a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés teljesítését már a 20. § (2) bekezdése szerinti határidő lejárta előtt kezdje meg.

 

XI. Személyes adatok védelme

1. Üzemeltető elkötelezi magát a Felhasználók személyes adatinak védelme iránt, az adatvédelmi szabályzatban foglaltak szerint.

2. Az ÁSZF általános rendelkezéseivel összhangban: Felhasználó által a regisztrációkor megadott adatokat Üzemeltető az adatvédelmi szabályzat szerint kezeli, kitérve arra is, hogy a honlapon mely regisztrált adatok publikusak és mely adatok nem publikusak, valamint arra, hogy a Felhasználó bármikor kérheti regisztrációjának törlését és / vagy adatainak módosítását.

3. A Hirdető a regisztráció során megadott e-mail címről (az info@manesz.hu címre) küldött levélben kérheti a személyes adatainak törlését. A törlésre irányuló kérelmet az Üzemeltető – további akadály fennállása hiányában – 7 munkanapon belül teljesíti, és törli a személyes adatokat az aktív adatként nyilvántartott adatok közül. Az Üzemeltető nem törli azokat az adatokat, melyek tárolására jogszabályi előírás miatt köteles. Figyelemmel arra, hogy a szolgáltatásnyújtás során az Üzemeltető számlát állíthat ki a Vevő részére, a számlán szereplő név és cím, a vásárlás dátuma, szolgáltatás neve a számlán azt követően is megmaradnak, (Számviteli törvény szerint 8 évig tároljuk a számlákat) ha a Vevő adatai törlésre kerülnek.

4. Az Üzemeltető tájékoztatja Ügyfeleit, hogy valamennyi személyes adatot, melynek felvételére a Hirdető hozzájárulásával került sor, a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Hirdető hozzájárulásának visszavonását, törlésre irányuló kérelmét követően is kezelheti.

5. Az Üzemeltető felhívja a Hirdető figyelmét, hogy valamennyi – hozzájárulás alapján – tudomására jutott személyes adatot külön jogszabályi kötelezettsége (garanciális ügyintézés) teljesítése céljából 1 évig tárolja. Az Üzemeltető ezen felül törlésre irányuló kérelem ellenére is megőrzi aktív formában azokat a személyes adatokat is, melyek az oldal igénybe vételéhez kapcsolódó követelés behajtásához szükséges.

6. A személyes adatoknak a könyvelést végző cég (Számla-Rend Kft. 8000 Székesfehérvár, Pozsonyi út 26.) és a tárhelyszolgáltató cég (Sakál Média Kft. 1156 Budapest Páskomligeti utca 57. 2/10.) irányába történő esetleges továbbításához a Hirdető kifejezetten hozzájárul. Az Üzemeltető a Hirdetőtől gyűjtött személyes adatokból készült statisztikákat harmadik fél részére kizárólag az adatközlő személyére vonatkozó információtól megfosztva továbbít. Az így továbbított adatból semmilyen eljárással nem reprodukálható az adatközlő valamely személyes adata.

7. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával egyidejűleg a Felhasználó elfogadja az adatvédelmi szabályzatot.

 

XII. Szerzői jogok

1. A honlap az Üzemeltető szellemi terméke. Üzemeltető a honlaphoz fűződő valamennyi szerzői jogát fenntartja - mint a képek, funkciók, adatbázis vonatkoztatásában.

2. A weboldalon szereplő tartalomból - ide nem értve a hirdetők kapcsolati és személyes adatait - idézni, szövegesen hivatkozni, a másolás (duplikáció) szándéka nélkül, a forrás (link) megjelölésével lehet, figyelemmel az adatvédelmi szabályzatra, a jogszabályokra és jelen felhasználási feltételek rendelkezéseire.

 

XIII.  Panasz

Fogyasztói, Felhasználói panasz kapcsán az ügyintézés elsődlegesen elektronikusan történik. A panasz bejelenthető az info(kukac)manesz.hu e-mail címen. Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok lásd lábjegyzet.

 

XIV. Egyéb

1. Üzemeltető a Felhasználóknak biztosít felületet hirdetés feladására és megjelenítésére, így – a szolgáltatás jellegéből adódóan - a szolgáltatás működtetése és üzemeltetése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezései alapján közvetítő szolgáltatásnak minősül.

2. A regisztráció aktiválásával, a szolgáltatás használatával létrejövő szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat az Üzemeltető nem iktatja.

3. A felhasználási feltételekben, vagy a honlapon történő felhívásokban esetlegesen előforduló olyan hibák, melyek nyilvánvaló elírásból származnak, nem keletkeztetnek vagy szüntetnek meg jogokat, az esetlegesen előforduló ilyen hibás szöveget az eredetileg szánt nyilatkozat szerint kell érteni.

4. Eltérő megállapodás vagy szabály hiányában Üzemeltető általános ügyintézési határideje 30 naptári nap, azzal, hogy Üzemeltető törekszik az ügyintézést a lehető legrövidebb időn belül megtenni (gyakorlatban 1-2 munkanapon belül).

5. Jelen felhasználási feltétel kelte egyben a kihirdetés (honlapon történő közzététel) napja.

 

Kelt: 2017-11-30.

 

Díjtáblázat

 

 

Adatvédelmi tájékoztató

 

Fogyasztói panasszal kapcsolatos hatóságok

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság http://panaszstat.nfh.hu/

Békéltető testület http://bekeltet.hu/

Fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes járási hivatalok http://jarasinfo.gov.hu/

Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatal http://nmhh.hu/

Íratkozz fel hírlevelünkre, hogy értesülj a legfrissebb hírekről